Митні  спори в Києві


Митні спори включають в себе конфліктні ситуації, пов’язані з переміщенням товару через митний кордон України, а також інших держав. З необхідністю вступити в полеміку з митними органами найчастіше стикаються суб’єкти господарювання, які здійснюють експортно-імпортні операції в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Однак потреба відстояти або захистити свої інтереси може виникнути і у індивідуальних підприємців і у фізичних осіб.

НАША ПРАКТИКА І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

  • Оскарження митної вартості
  • Оскарження сум митних зборів
  • Оскарження пені за митними платежами
  • Відмова, припинення випуску, арешт товару і засобів переміщення
  • Помилки і невідповідності в деклараціях / товаросупровідних документах
  • Оскарження дій посадових осіб
  • Оскарження рішень митних органів

ПРОБЛЕМИ СУПРОВОДУ МИТНИХ СПОРІВ
До найбільш поширених причин виникнення суперечок з митними органами слід віднести наступні:

обчислення та сплата митних зборів, акцизів, зборів;
конфіскація майна на митниці;
коригування митних платежів;
декларування товарів;
ненадання належних пільг;
невірна класифікація товарів;
залучення до адміністративної відповідальності за порушення норм митного права.


Справи у спорах з митними органами ускладнюються рядом факторів, серед яких відзначимо наступні:

наявність великої кількості документів, які фіксують норми митного права (в тому числі внутрішні і міжнародні правові акти), що неминуче призводить до деяких суперечностей і колізій;
наявність великої кількості оціночних понять, а також суб’єктивність митних інспекторів як при оцінці вартості товару, так і при класифікації продукції.
Рядовому учаснику зовнішньоекономічної діяльності вкрай складно орієнтуватися в правовій базі з митної справи. Тому з метою ефективного захисту своїх інтересів, рекомендуємо звернутися до адвоката з митних спорах в Києві.

НАШІ АДВОКАТИ ВІЗЬМУТЬ НА СЕБЕ РІШЕННЯ ВАШОЇ ПРОБЛЕМИ!
Учасники зовнішньоекономічної діяльності можуть виступити зі спробою оскаржити неправомірні дії, а також рішення і вимоги митних органів. Дозвіл митних суперечок може здійснюватися як в досудовому, так і в судовому порядку. Однак пріоритетним способом вирішення конфлікту є звернення до суду.

Адвокати по митних спорам бюро «Послуги адвокатат» допоможуть скласти заяву на оскарження рішень, вимог або неправомірних дій митних органах. Пропонуємо повний юридичний супровід суперечок з митними органами в Києві, а також консультації з будь-яких питань, пов’язаних з митним законодавством.

Послуги адвоката Київ – телефонуйте зараз!