Корпоративні спори

Корпоративні спори – це спори, пов’язані зі створенням юридичної особи, здійсненням його діяльності, управлінням або участю в юридичну особу.

Адвокат з корпоративних спорів дозволить вирішити  суперечки:

 • Спори, пов’язані зі створенням, реорганізацією або ліквідацією юридичної особи;
 • Спори, пов’язані з приналежністю акцій, часток, паїв;
 • Спори з питань управління юридичною особою;
 • Спори, пов’язані із захистом прав учасників юридичної особи: (стягнення дивідендів, виплати вартості частки і т.д.);
 • Спори, пов’язані з вчиненням різних угод юридичною особою.

Види юридичної допомоги:

 • Консультація з корпоративних спорів;
 • Сприяння у врегулюванні спору в досудовому порядку;
 • Здійснення правової експертизи документів юридичної особи;
 • Супровід укладання угод юридичної особи;
 • Здійснення представництва в суді;
 • Оскарження незаконних рішень органів управління юридичної особи.

НАША ПРАКТИКА І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

 • Виключення учасника з товариства
 • Вихід учасника з товариства
 • Відчуження часток товариства
 • Оскарження рішень органів управління
 • Відшкодування збитків, заподіяних суспільству
 • Протидія незаконним поглинанням, рейдерським захопленням.
 • Виплата вартості частки в майні товариства
 • Стягнення дійсної вартості частки в майні товариства
 • Обов’язки суспільства надати доступ до документів товариства
 • Спори про права на акції, частки в статутному капіталі товариства
 • Захист прав міноритаріїв

Важливою умовою корпоративного конфлікту є ризик, що розбіжності між опонентами призведуть до порушення:

 • законодавства;
 • статуту та / або будь-яких інших внутрішніх документів суб’єкта господарювання;
 • прав учасника або групи учасників (акціонерів) товариства;
 • дострокового припинення повноважень органів управління суб’єкта господарювання;
 • виключенню учасника з товариства.

Потенційні складності І ПРОБЛЕМИ ПРИ КОРПОРАТИВНИХ СПОРАХ

Корпоративні спори нерідко ускладнюються:

 • зачіпанням інтересів великої кількості учасників;
 • надмірної емоційної залученістю опонентів, що ставить під загрозу подальші ділові відносини між учасниками конфлікту;
 • багатогранністю конфлікту (одночасно учасники спору можуть вести боротьбу за майно фірми, її акціонерний капітал, а також борги для подальшого оголошення банкрутства і т.д.);
 • можливістю кримінального переслідування учасників корпоративного конфлікту.


Спроби самостійно врегулювати спір можуть спричинити збільшення майнових втрат і безрезультативність пов’язування в конфліктній ситуації. Саме тому важливо вибудувати ефективну лінію захисту спільно з адвокатом з корпоративних спорів.

НАШІ АДВОКАТИ ВІЗЬМУТЬ НА СЕБЕ РІШЕННЯ ВАШОЇ ПРОБЛЕМИ!

Консультація з корпоративного права, а також допомога адвоката може знадобитися, якщо:

 • Ваші економічні інтереси і точка зору щодо розвитку господарського товариства не збігаються з інтересами інших акціонерів;
 • Ви незадоволені належить Вам обсягом прав і контролю над господарським товариством;
 • виникли розбіжності між учасниками (акціонерами) і найманими працівниками товариства;
 • з’явилася необхідність внести зміни в структуру капіталу господарського товариства;
 • планується процедура реорганізації, яка не вигідна Вам;
 • потрібно провести операції з відчуження значимих активів або по обтяженню господарського товариства борговими зобов’язаннями;
 • в ряді інших випадків.

Наші Адвокатимають багаторічну практику в захисті корпоративних прав учасників (акціонерів) господарського товариства. Ми допоможемо добитися бажаного результату, діючи суворо в рамках Закону.

Послуги адвоката Київ – телефонуйте зараз!