Адвокат по Цивільним справам

Потрібен адвокат (юрист) у цивільних справах в Києві? А Ви знаєте що таке громадянські суперечки?


Цивільні справи, по-перше, – це збірне поняття. Воно в широкому сенсі включає в себе всі спори, що розглядаються судами загальної юрисдикції (крім економічних судів) відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

По-друге, цивільні права є наслідком приватних відносин громадян між собою, а також громадян та юридичних осіб. До слова, купуючи товар в магазині або квартиру в іншого громадянина, купуючи квиток на автобус або на театральну виставу, замовляючи послугу у туристичного агента або роботу у будівельній організації, фізичні та юридичні особи стають учасниками цивільно-правових відносин. У нормальному стані ці відносини приносять багато користі, проте іноді вони набувають характеру спору, з якого їх учасники без допомоги суду вже вийти не можуть. У цих випадках виникає потреба в правосудді, доступ до якого гарантований  Конституцією України.

По-третє, не тільки приватні суперечки можна назвати громадянськими. За великим числом судових тяжб їх учасником є ​​держава, її органи та посадові ліца.Кроме цього, деякі суперечки мають адміністративний характер без участі держави. Такі справи теж називаються цивільними. Розібратися в цих хитросплетіннях і класифікаціях допоможе адвокат.

Категорії цивільних справ, за якими адвокат надає юридичну допомогу
Приватні відносини громадян і юридичних осіб за своїм змістом дуже різноманітні, тому будуть марними спроби скласти повний перелік категорій цивільних справ.

Однак для наочності нижче викладено приблизний перелік справ, за якими адвокат надає юридичну допомогу. Список згрупований (в основному) за галузевою ознакою (житлові, сімейні, трудові та інші).

Цивільними спорами є також справи:

Про захист честі, гідності та ділової репутації
У разі поширення ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, громадянин, про який була ця інформація поширена, має право вимагати її спростування в судовому порядку. Однак його позов не буде задоволений, якщо той, хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності. Громадянин також має право вимагати грошової компенсації моральної шкоди. Зазначене правило застосовується також до питання захисту ділової репутації юридичної особи, крім відшкодування моральної шкоди (юридичній особі неможливо заподіяти моральну шкоду).

Про визнання права власності, виділ та поділ майна
Ставлення права власності здатне нерідко буває в стані правової невизначеності, воно може оскаржуватися третіми особами, які претендують на річ. У цьому випадку суд за позовом заінтересованої особи встановить, хто з учасників спору є власником майна і визначить його правову долю. Суперечка щодо власності може виникнути також з питання його розділу. Якщо учасники часткової власності не домовляться про способи і порядок поділу, то це може зробити суд.

Про захист права власності, спори з договірних зобов’язань
Дані суперечки нерідко пов’язані з попереднім пунктом. На відміну від визнання права власності питання її захисту виникає тоді, коли власник визначено, однак йому чиняться перешкоди в здійсненні цього права. Найпоширенішими позовами про захист права власності є віндикаційний і негаторний позови. До цієї групи включені також договірні правовідносини, тобто суперечки, що випливають з договорів та інших угод. У житті кожної людини їх (договорів і угод) незліченна безліч.

Правові конфлікти із зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди
Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала. Іноді шкода підлягає відшкодуванню і без провини, наприклад, власником джерела підвищеної небезпеки. Суперечка може виникнути не тільки з питання винуватості, але і через невизначеність розміру підлягає відшкодуванню шкоди.

Спори з зобов’язань внаслідок безпідставного збагачення
Безпідставним вважається придбання або збереження майна або майнових прав при відсутності передбаченого в законі або договорі для цього підстави. Наприклад, помилкова оплата товару на неправильний розрахунковий рахунок. В цьому випадку безпідставно обогатившимся буде вважатися особа, на рахунок якого надійшов помилковий платіж.

Справи окремого провадження
Особливу виробництво представляється собою вид непозовного провадження, в рамках яких судом розбираються справи, в яких відсутній спір про право. Іншими словами, відсутня позивач і відповідач з діаметрально протилежними правовими позиціями.

Справи з адміністративно-правових відносин
Такі суперечки являють собою групу справ, обтяжених публічно-правовим елементом (участь держави в особі своїх органів або посадових осіб або самі
відносини засновані на принципі «влада-підпорядкування»). Уважний читач повинен був помітити, що про це трохи сказано вище.

Та  інші справи цивільно-правового характеру
Перелік відкритий. Якщо Ви зіткнулися з будь-якої життєвої правовою проблемою, швидше за все вона кваліфікується як цивільно-правова. Адвокат по цивільних справах надасть юридичну допомогу з метою вирішення Вашої проблеми в Києві, а також в інших регіонах країни.


Яку допомогу надає адвокат по цивільних справах (спорах)?
Слід зазначити, що адвокати надають юридичну допомогу на професійній основі. Тим самим вони забезпечують сторонам, що сперечаються доступ до правосуддя (про що зазначено вище). При цьому зацікавлена ​​особа має право минути адвокатський кабінет і звернутися до суду безпосередньо. Однак в цьому випадку вся складність вибору належних кошти і способу захисту стають роботою потребує правосудді.

Безумовно, суд зобов’язаний роз’яснити учасникам цивільного судочинства їх процесуальні права і обов’язки, але, зі зрозумілих причин, він не повинен ставати їх “адвокатом”. Є висока ймовірність, що занадто глибокі і об’ємні роз’яснення прав можуть порушити сумніви в іншої сторони з приводу неупередженості суду. Для того, щоб цього не сталося суд дає гарантований мінімум процесуальних роз’яснень, все інше можна отримати у адвоката.

У свою чергу, якщо потребує допомоги громадянин або організація приймає рішення звернутися до адвоката, в залежності від особливостей конкретного правового питання я можу надати наступну юридичну допомогу:

  • дати юридичну консультацію та роз’яснення з законодавству й практиці його застосування;
  • скласти позовну заяву або інший документ правового характеру, конкретний вид якого визначається необхідністю;
  • вести справи клієнта в судах в якості його представника.


Слід розуміти, що перераховані три види юридичної допомоги можуть бути роздроблені на більш дрібні підвиди (по галузях права і законодавства, за стадіями судового процесу, як то апеляція або нагляд, за видами судочинства, наприклад, позовну, особливе, з адміністративно-правових відносин та інше). Більш детальну інформацію про види юридичної допомоги та категоріях справ Ви можете отримати на інших сторінках сайту або зв’язавшись з адвокатом.

Послуги адвоката Київ – телефонуйте зараз!